نحوه عضویت خریداران

سپرده گذاران

هر یک از متقاضیان با افتتاح حساب در بانک تجارت و دریافت تجارت کارت و عضویت در شبکه آسان خرید می توانند کارت آسان خرید معادل 90 درصد میزان سپرده تا سقف 2,000,000,000 ریال دریافت نمایند.

سایر مشتریان

اشخاص حقیقی واجد شرایط می توانند با ارائه یکی از وثایق ذیل و افتتاح حساب نزد شعب بانک تجارت اقدام به دریافت کارت آسان خرید نمایند.

  • وثیقه ملکی
  • سهام پذیرفته شده در تالار اصلی بورس
  • اوراق مشارکت
  • سفته و ضامن